| Hoera Ciboga Dat is Groningen
Sluit
Menu
Hoera Ciboga

Verhaal

Hoera Ciboga

In de driehoek tussen Noorderplantsoen, Boterdiep en Bloemsingel ontstond eind vorige eeuw een futuristisch project. Het plan kreeg de naam die verwees naar de oude functie van de drie terreinen: Circus-, Bode- en Gasfabriekterrein. Op het grotendeels braakliggende gebied zouden een 9-tal clusters, de zogenaamde ‘schotsen’, met, voor die tijd, comfortabele woningen komen. Op dit moment groeit, bijna 20 jaar later op de ‘Ga’ van het Ciboga-terrein weer een deel van deze vernieuwende woonwijk.

Ciboga zie ik als een bijzonder stuk Groningen, al vanaf het ontwerp van de eerste schotsen eind vorige eeuw. Moderne – ja echt – gasvrije huizen, ieder met een eigen karakter. Een woonerfje, de Monnikhof, appartementen boven de
winkels en later langs de Bloemsingel. Woningen voor alleenstaanden, gezinnen, maar ook met ruimte voor een eigen bedrijf. Parkeergarages om de wegen tussen de schotsen verkeersarm te houden en recent nog een speeltuin voor de
allerjongste inwoners.

De open, lichte structuur had aantrekkingskracht op het gebied buiten de schotsen. Aan de randen van het terrein kwam een stadsstrand, de futuristische cultuurtempel Dot verrees daar weer naast. Aan de Boterdiepkant staat het hippe Student Hotel. Alleen al de inrichting, het superzonrijke terras en de tientallen verschillende nationaliteiten die je er treft maken een bezoek absoluut een must.

In het hart, aan de Bloemsingel, staat stijf en statig het vroegere scheikundegebouw van de universiteit dat werd omgetoverd tot een broeinest, waar kunstenaars wonen en werken. Het gebouw van de oude gasfabriek biedt
onderdak aan een gelijknamig restaurant. Verderop richting Bloemstraat staat ‘Het kantoor’, een vrolijk café vaak met levende muziek.

De laatste maanden is er een enorme drukte gaande aan de kop van het Oosterhamrikkanaal. Daar zie je de contouren van het nieuwste deel verrijzen, gebouwd volgens aardbevingsbestendig bestek. Vrolijke puntdaken met uitzicht
op het water en het strand naast een appartementen complex. Er is nu al enorme belangstelling van kijkers en fotografen voor dit gebeuren aan de oostkant van het terrein.

Ik denk terug aan mijn tijd als voorlichter op de Ciboga-boot. Hoe kaal, leeg en rustig het hele Ciboga-gebied toen was. En hoe hip en druk en gezellig alles er nu uit ziet. En het wordt nog leuker. Daarom: drie keer hoera voor hip Ciboga!

Correspondent Hoera Ciboga