| Stichting Clubhuis voor Doven Dat is Groningen
Sluit
Menu
Stichting Clubhuis voor Doven

Kinderen, jongeren en ouderen

Mensen met een fysieke, psychische handicap of verstandelijke beperking

Overig

Stichting Clubhuis voor Doven

Al sinds 1971 zet de stichting Clubhuis voor Doven in Groningen zich in voor de belangen van Doven in Groningen en omgeving. Dankzij onze contacten bereiken we meer dan 1000 doven in de kop van Drenthe, Oost-Friesland en heel de provincie Groningen. Hieruit kunt u dus concluderen dat de stichting een breed draagvlak heeft.

Over wat voor soort werk spreken we dan? De stichting zet zich in voor de belangen van de doven binnen een straal van 50 km van Groningen. Dit doet zij door gesprekken te voeren met de gemeente Groningen, inspraak in te krijgen binnen het platform van WMO en de Stichting is officiële afgevaardigde binnen het Dovenparlement van de landelijke organisatie voor doven, de Dovenschap. Ook binnen het Clubhuis zelf doet het bestuur veel werk: contacten onderhouden met de verenigingen en de achterban, de doven een kans bieden om zichzelf te kunnen zijn binnen een gelijkwaardige omgeving en via de vele commissies probeert de Stichting zoveel mogelijk activiteiten te organiseren, met een educatief tintje. Zo zijn er lezingen, workshops, excursies, etc.

Al jarenlang biedt de Stichting Clubhuis voor Doven, gesitueerd aan Munnekeholm 4, doven van alle leeftijden een kans om de Nederlandse Gebarentaal te kunnen gebruiken binnen een gelijkwaardige omgeving. Dankzij de ligging van de Guyotschool voor doven in Haren en de rijke dovenhistorie dat teruggaat tot 250 jaar kent de Stichting een actief verenigingsleven. Dankzij deze verenigingsleven kunnen veel doven, in alle leeftijden en interesses, terecht bij het Clubhuis.