| Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn Dat is Groningen
Sluit
Menu
Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn

Nieuwkomers en nazaten van migranten

Overig

Vrouwen en mannen

Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn

Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn bestaat sinds maart 1987 en heeft zich van een buurtcentrum naar een stedelijk multicultureel vrouwencentrum ontwikkeld. Jasmijn is een plek waar vrouwen met verschillende achtergronden en culturen elkaar ontmoeten en waar de gelegenheid wordt geboden om uit hun isolement te komen en contacten op te bouwen. Jasmijn is gericht op de bewustwording van de maatschappelijke positie van vrouwen door hen te wijzen op het belang van het kunnen en durven kiezen waar het gaat om de inrichting van het leven binnen bestaande mogelijkheden. Ook worden vrouwen attent gemaakt op aanwezige keuzemogelijkheden en ondersteund bij het maken van keuzes.

Jasmijn is een veilige plek waar vrouwen met zelfgekozen activiteiten bezig kunnen zijn; een plek waar ze elkaar leren kennen en waar ze samenwerken en samen verantwoordelijkheid dragen voor hun werk, met respect en belangstelling voor elkaars geloof en cultuur.

Doelstellingen:

Werken aan het versterken van de sociale structuur in wijken door middel van structureel opgezette activiteiten;
Meer begrip kweken tussen autochtone en migranten vrouwen door middel van gezamenlijke activiteiten waardoor de integratie van migranten vrouwen bevorderd kan worden;
Vrouwen (individuele en groepen) bewust maken van hun positie en inzicht geven in mogelijkheden die leiden tot vrijheid, zelfstandigheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid;
Het aanbieden van een samenhangend activiteitenaanbod gericht op het verbeteren van de maatschappelijke positie en het bevorderen van doorstroming; Het aanbieden van leer- werkplaatsen op basis van vrijwilligheid gericht op het, in een veilige omgeving, opdoen van enige werkervaring.