| Toukomst.nl Dat is Groningen
Sluit
Menu
Toukomst.nl

Evenement

Toukomst.nl

Groningers die een goed idee hebben voor de toekomst van Groningen kunnen hun idee insturen op de nieuwe website Toukomst.nl. Het Nationaal Programma Groningen (NPG) stelt 100 miljoen euro beshikbaar voor ideeën die de leefbaarheid en de economie in onze provincie verbeteren. Insturen kan tot half maart. De ideeën worden gebundeld en daarna maakt NPG er samen met de indieners projecten van.

Update: de periode tot wanneer je ideeën kunt indienen is verlengd tot 31 maart. Overigens zijn er inmiddels al ruim 100 ideeën ingediend. Het Team Toukomst is bezig met de analyse van de ideeën, en de voorbereiding van het bundelen. Waar mogelijk legt het team alvast contact met de indieners. Alles afhankelijk van de coronamaatregelen.