| Strijd! 100 jaar vrouwenkiesrecht Dat is Groningen
Sluit
Menu
Strijd! 100 jaar vrouwenkiesrecht

Evenement

Strijd! 100 jaar vrouwenkiesrecht

Het Groninger museum wijdt een tentoonstelling aan 100 jaar vrouwenkiesrecht. Destijds werd tot in de kleinste dorpen gestreden voor het recht van vrouwen om te stemmen. De expositie geeft een overzicht van de vele ontwikkelingen op het gebied van vrouwenkiesrecht en laat ook zien dat de strijd voor gelijkheid van vrouwen en mannen nog steeds voortduurt.  Mineke Bosch hoogleraar moderne geschiedenis aan de RUG heeft samen met de conservator geschiedenis van het museum de tentoonstelling samengesteld. Te zien zijn foto’s, vaandels, documenten en cartoons.Lees meer

Het schilderij is van Marinus van Raalte, Kiesrechtvrouwen 1915, Bruikleen particuliere collectie. Foto: Tom Haartsen