| Zero Tolerance Day Dat is Groningen
Sluit
Menu
Zero Tolerance Day

Algemeen nieuws

Zero Tolerance Day

Jaarlijks wordt op 6 februari ( dit jaar de 7e ) stilgestaan bij de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking. Dit jaar wordt de Zero Tolerance Day conferentie georganiseerd door gemeente Groningen en Sense Noord-Nederland samen met Platform 6/2. Aan de hand van sprekers, presentaties en workshops wordt aandacht besteed aan de aanpak in Noord-Nederland en het belang van samenwerking tussen verschillende instanties om VGV zichtbaar te houden.  Isabelle Diks, wethouder opent de conferentie , Na een aantal presentaties*) worden er  4 workshop gegeven. De conferentie is online, hier kan je je opgeven.

  • Een presentatie over (on)zichtbare verhalen uit de gemeenschap en wat neem je ervan mee in je eigen setting
  • De invloed van covid op VGV preventie en prevalentie mn. in Afrika
  • Een werkwijze om VGV bepreekbaar te maken, met praktische oplossingen voor handelingsverlegenheid, taalproblemen, ea.
  • VGV in de huisartsenpraktijk , waar let je op en hoe communiceer je hierover met vrouwen

 

*)door VGV ambassadeurs, jeugdgezondheidszorg, leerplichtambtenaar, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, politie, Verloskundige Zorg en VGV Nazorg spreekuur.

afbeelding: Pharos programmaboekje