| ‘Wie van de drie’ op scholen Dat is Groningen
Sluit
Menu
‘Wie van de drie’ op scholen

Reportage

‘Wie van de drie’ op scholen

“Kinderen kunnen elkaar voor homo uitschelden terwijl ze misschien niets tegen homo’s hebben”. Aan het woord is Emma, zij is lesbisch en geeft voorlichting op scholen over homoseksualiteit. Het Discriminatie Meldpunt Groningen organiseert deze voorlichting voor MBO’s, middelbare scholieren en soms het HBO.

Emma is dit vrijwilligerswerk gaan doen toen ze op het MBO zat en dit bij wijze van stage deed bij het COC. Toen ze na het MBO aan de Hanze Hogeschool met de studie Social Work begon bleef ze voorlichting geven en inmiddels doet  ze het al zo’n 7 jaar. Het laatste jaar is Emma vanwege corona minder actief, hoewel ze vertelt dat ze kort geleden nog op de Groene school in Winsum een voorlichting heeft gegeven.

Wie van de Drie

Sinds kort gebruikt het DMG een andere methode, maar voorheen gaven ze voorlichting door middel van het spel ‘Wie van de Drie’. Na een korte inleiding door een DMG voorlichter gaan 3 mensen voorin de klas zitten en moeten de kinderen door het stellen van vragen erachter komen wie van de drie homoseksueel is.

Wat voor vragen stellen kinderen en jongeren? Emma; “Soms zijn kinderen nog wat timide en draaien ze er maar wat om heen. Dan vragen ze bijvoorbeeld of ik mijn haar wel eens geverfd heb of wat mijn hobby’s zijn. Alsof je daar iemands seksuele voorkeur van af kan lezen! Een goede vraag was of, als ik het over mocht doen, ik dan nog steeds lesbisch zou willen zijn. Daar moest ik wel even over nadenken.(Het antwoord was ‘ja’). Er zijn ook wel lastige vragen, bijvoorbeeld ‘hoe doe je dat met je geloof’ of ‘wat vindt de bijbel daar nou van’ maar daar kom ik altijd wel uit”.

Het is geen Keuze

Emma vertelt dat de ene klas heel anders kan zijn dan de andere. Het maakt ook uit of er iemand in de klas zit die al uit de kast is gekomen. “Ik vind dit soort voorlichting erg belangrijk, ik had die zelf wel willen hebben toen ik nog op school zat”. Ze legt uit dat als je dit werk wil doen je vooral heel open moet durven zijn. Wanneer heb je het gevoel dat je je doel bereikt hebt? “Het is belangrijk dat kinderen gaan beseffen dat het geen keuze was om lesbisch of homoseksueel te worden. Veel kinderen denken dat nog wel. Als dat tot ze begint door te dringen is het doel bereikt. Het kan iedereen overkomen.”

Ik hoef alleen mezelf te zijn

De vorm van de voorlichting is sinds kort anders. Bij ‘Wie van de drie’ worden kinderen aangemoedigd om vragen te stellen en daar kwamen dan veel vooroordelen naar boven drijven, waarna ze besproken konden worden. Hier is onderzoek naar gedaan en daaruit bleek dat dat toch minder goed werkte. Misschien bleven vooral de vooroordelen teveel hangen. Nu gaat het om een heel rechtstreekse voorlichting met een kwis en daarna vertelt Emma haar verhaal. “Als ik daar zit hoef ik alleen maar mezelf te zijn”.