| Van Plan-Oost naar Oosterparkwijk Dat is Groningen
Sluit
Menu
Van Plan-Oost naar Oosterparkwijk

Reportage

Van Plan-Oost naar Oosterparkwijk

Annie vertelt in de film over haar eigen leven in de Oosterparkwijk, een typische vooroorlogse arbeiderswijk in de stad. Ook laat zij – meer in het algemeen – haar licht schijnen over de veranderingen die de wijk in de loop der jaren heeft ondergaan qua bevolkingssamenstelling en qua woningbouw. Naast het oprichten van clubjes en verenigingen werd zij, als het ging om de wijkvernieuwing, regelmatig door de burgemeester, wethouder en bouwers om advies gevraagd. Voor haar buitengewone verdiensten als vrijwilliger, werd Annie jaren geleden opgenomen in het Gulden boek der stad Groningen. De film die zondag 14 juni bij OOG TV  was te zien is gemaakt door Sjoukje van Kuiken van de Seniorenkrant Groningen.