| Uniek in Nederland: wijkraad Oosterpark Dat is Groningen
Sluit
Menu
Uniek in Nederland: wijkraad Oosterpark

Algemeen nieuws

Uniek in Nederland: wijkraad Oosterpark

De Oosterparkwijk heeft een landelijke primeur. Vanaf januari 2018 heeft de wijk een eigen wijkraad. Dit betekent dat elf inwoners samen met zes raadsleden de koers van de Oosterparkwijk gaan bepalen. Ze maken plannen en voeren deze uit. Het idee is overgewaaid uit Londen.

Het doel van wijkraden is om inwoners meer invloed en inspraak te geven. Hiermee geeft de overheid hen het gevoel onderdeel te zijn van de buurt waarin ze wonen, en dat er naar hen geluisterd wordt. Het is een manier om de sociale cohesie te stimuleren. De vertegenwoordiging van de bevolking wordt gewaarborgd door het feit dat leden van de wijkraad enkel worden verkozen door loting. Iedereen maakt dus evenveel kans om erin te komen.

De overheid is zo groot, dat het voor lokale politici soms onmogelijk is lokaal nauwkeurig en adequaat te opereren. De democratie wordt hierdoor sterk op de proef gesteld. In Groningen hadden we al wel wijkwethouders, maar dit is een extra stap naar een – in de toekomst – wellicht overbodige nationale overheid… Het is overigens niet zo dat bewoners over alles beslissen, zo mogen ze geen bestemmingsplannen wijzigen en ook geen taken van de burgemeester overnemen.

De wijkraad Oosterparkwijk draait de komende twee jaar een proefperiode. Als het succesvol blijkt, kan het concept uitgerold worden in andere gemeenten en wijken. Zodra bekend is wie er in de raad komen, lees je dat natuurlijk hier. Wil je meer informatie over de bijeenkomsten die tot nu toe gehouden zijn, voors en tegens en hoe het ingevuld gaat worden?
Kijk dan eens op de site van de Coöperatieve Wijkraad 050.