| Twee slavernijmonumenten in stad Groningen Dat is Groningen
Sluit
Menu
Twee slavernijmonumenten in stad Groningen

Algemeen nieuws

Twee slavernijmonumenten in stad Groningen

Uit het onderzoek “De slavernijgeschiedenis van Groningen’* dat 28 februari werd aangeboden: “De voorgangers van de huidige burgemeesters en wethouders waren direct en diep betrokken bij de regionale tak van de belangrijkste Nederlandse ondernemingen in de slavenhandel, zowel persoonlijk als uit hoofde van hun functies. Beide bedrijven profiteerden van de handel in slaven”. Dat is de conclusie van de drie mensen die op verzoek van de gemeenteraad een onderzoek hebben gedaan naar de relatie van stad en provincie Groningen en de slavenhandel.

Een vertegenwoordiger van het bestuur van stad Groningen zat permanent in onder andere de VOC-kamer Zeeland. Het WIC had een kamer in Groningen en zowel het stadbestuur als het provinciebestuur investeerde flink in de onderneming. Het WIC was verantwoordelijk voor het vervoer en de verkoop van 300.000 tot slaaf gemaakte mensen, het Groningse aandeel daarin bestaat uit een negende deel: dat zijn 33.000 mensen. De stad heeft ook decennia geld ontvangen vanuit de belasting op tabak en koffie afkomstig van plantages waar tot slaafgemaakten werkten.

Excuses

De onderzoekers menen dat “Een verontschuldiging verlichting en troost geeft aan mensen van wie de voorouders tot slaaf werden gemaakt en die nog steeds voelen dat hun onrecht is aangedaan.” Ze zeggen ook dat de Groningers het voor henzelf doen: “Stad Groningen is betrokken geweest bij een gruwelijke misdaad. We trekken een grens en zorgen ervoor dat het nooit meer gebeurt. Hoe beter we racisme en slavernij bestrijden, hoe beter Groningen zal zijn, hoe beter voor iedereen om hier te wonen.”  en ” Zij kan bijdragen aan een cultuur van vrede door het bevorderen van reflectie op cultureel pluralisme, interculturele dialoog en de opbouw van nieuwe identiteiten en burgerschap.” Tegelijk maken de onderzoekers wel de kanttekening dat excuses kwetsend zijn wanneer het gebruikt wordt voor politiek prestige of om het dossier af te sluiten en over te gaan tot de orde van de dag.

Twee monumenten

Na gesprekken met nazaten is de gemeente tot de conclusie gekomen dat er niet één maar twee monumenten ter nagedachtenis aan de slavernij moeten komen. Een eerder advies van de kunstraad om één monument op te richten leidde tot hoog oplopende emoties onder nazaten. Dit worden dus monumenten om apart de trans-Atlantische slavernij (WIC) en de Aziatische slavernij (VOC) te herdenken.

Waar en wanneer de monumenten er komen is nog niet bekend. daarover gaat het gemeentebestuur nog in gesprek met nazaten. Naast de excuses wil het gemeente bestuur ook iets tastbaars doen om de doorwerkende gevolgen van slavernij, waaronder racisme aan te pakken. Een actieplan antiracisme moet tegen de herfst klaar zijn.

* Het rapport is geschreven door:
Dr. Anjana Singh Universitair docent geschiedenis aan de RUG
Lieuwe Jongsma, conservator Geschiedenis Groninger Museum
Bram Tánczos, Assistent onderzoeker Geschiedenis aan de RUG

bron: OOGTV  

Het rapport vind je hier : https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2024/28-februari/10:00/Onderzoek-naar-slavernijverleden-beeldvormend/FINAL-De-slavernijgeschiedenis-van-Groningen-26-02-2024.pdf