| The Shadow Whose Prey the Hunter Becomes Dat is Groningen
Sluit
Menu
The Shadow Whose Prey the Hunter Becomes

Algemeen nieuws

The Shadow Whose Prey the Hunter Becomes

Tijdens deze theatervoorstelling van Back to Back Theatre uit Australië kijken we naar een vergadering van Scott, Sarah en Simon, drie activisten met ‘intellectual disabilities’ (verstandelijke beperking) zoals ze van zichzelf zeggen.  En ze komen het publiek waarschuwen voor de komst van kunstmatige intelligentie. Want, zeggen ze, zoals zij al duizend jaar zijn behandeld zo zullen jullie, het publiek, straks worden behandeld door deze ‘hogere intelligentie’. Zij weten uit ervaring precies hoe dat zal zijn:

“You will have to live with the fear of being wrong, you will struggle to be understood, get used to having a label around your neck, you will be surrounded by low expectations, there will be a lack of job opportunities, you will need to learn to speak up for your rights”  zegt Sarah

(je zult moeten leven met de angst dat je het niet goed doet, je zult worstelen om je verstaanbaar te maken, raak eraan gewend dat je een label om je nek krijgt, ze zullen niet veel van je verwachten, er zal een gebrek aan werk mogelijkheden zijn, je zult moeten leren voor je eigen rechten op te komen)

en Scott vult aan :

“It wil be impossible to keep up, no matter how hard you try; you, your husband, your children and your childrens children are going te have an intellectual disability.”

(het zal onmogelijk zijn alles bij te houden, hoe hard je het ook probeert, jij, je echtgenoot, je kinderen en je kinds kinderen zullen een verstandelijke beperking hebben)

Nadat ze dit gezegd hebben staren ze een volle minuut zwijgend naar het publiek en dan zegt Scott: “I think this is sinking in”

Een uur lang zijn Sarah, Scott en Simon met elkaar in gesprek (en soms aan het kibbelen) over machtsverhoudingen, wie er voor wie mag spreken, de manier waarop in het (recente) verleden misbruik werd gemaakt van mensen met een verstandelijke beperking. Het is een intense beleving om naar hun te kijken en te luisteren en te horen hoe ze de onuitgesproken vooroordelen van het publiek verwoorden. Waar zij ons ‘normale mensen’  beschuldigen van het dragen van een masker zijn zij volkomen authentiek, gewoon zichzelf. Dat is precies wat dit theaterstuk zo indrukwekkend maakt.

Het Australische theatergezelschap Back to Back won dit jaar de International Ibsen Award, de belangrijkste Theaterprijs die om het jaar wordt uitgereikt.

foto: Niels Knelis Meijer