| Route Z Dat is Groningen
Sluit
Menu
Route Z

Algemeen nieuws

Route Z

Afgelopen week is route Z gepresenteerd in het bijzijn van de eerste groep statushouders voor wie deze route is ontworpen. Dit heeft alles te maken met het nieuwe inburgeringstelsel. Nieuw is -kort gezegd- dat de gemeente de regie krijgt over inburgering en moet zorgen voor de kwaliteit, dat statushouders tegelijk de taal leren, inburgeren en gaan participeren in de maatschappij.

Nieuw is ook dat er drie routes zijn voor statushouders: de B1 route is gericht op het leren van de taal op een vrij hoog niveau, de onderwijsroute is bedoeld voor statushouders tot 27 jaar die kunnen instromen in het regulier onderwijs en dan is er de Z route. De Z staat voor zelfredzaamheid en deze route is gericht op het beheersen van de Nederlandse taal op minimaal niveau A1 en het zelfstandig kunnen meedoen in de Nederlandse samenleving. Deze route is geschikt voor nieuwkomers met een lage leerbaarheid, analfabeten of mensen die nauwelijks scholing hebben gehad.

Bij de presentatie van route Z  presenteerde vertelden de diverse organisaties over hun aandeel in de zorg voor deze groep statushouders. Bij Iederz gaan de statushouders kennismaken met werkmogelijkheden, Stavoor zorgt voor de 800 uur taalles, Thuis050 doet de intake en bewaakt de kwaliteit. Wethouder Manouska Molema (oa. Asielzaken) en Schrijver/theatermaker Abdelkader Benali (zie foto) heetten beide op hun eigen manier de statushouders van harte welkom.

Abdelkader herinnert zich nog goed hoe zijn moeder ( dat is lang geleden) toen ze Nederlander werd een handtekening moest zetten en ze was analfabeet en hoe moest dat nou? Hij vertelt: de ambtenaar zei ‘ik laat jullie even’ en ging even koffie halen en toen hebben ik en mijn moeder de krabbel geoefend, en toen hij terugkwam zei hij ‘en?’  en toen zette mijn moeder een krabbel, ‘ dat is een mooie handtekening’  zei de ambtenaar, ‘ de koning had het niet beter kunnen doen’.”   Met dat verhaal wilde Abdelkader Benali ook zeggen dat het  belangrijk is dat statushouders al heel vroeg bij instituten binnenkomen en het zien ruiken en voelen, ” dat het een plek is voor hun, hoe eerder het kwartje valt hoe beter.”

Een excursie naar het nieuw gerenoveerde stadhuis staat inderdaad op het programma voor de statushouders die meedoen aan route Z