| Project NewSkool-OldSkool: wat hebben jong en oud gemeen? Dat is Groningen
Sluit
Menu
Project NewSkool-OldSkool: wat hebben jong en oud gemeen?

Algemeen nieuws

Project NewSkool-OldSkool: wat hebben jong en oud gemeen?

Dat is Groningen hangt aan de telefoon met Gert Los, vrijwilliger bij Groningen Plus en mede-initiatiefnemer van een project waarbij 175 leerlingen van de Leon van Gelder gaan praten met plussers (tussen de 50 en 86). Ze vertellen elkaar verhalen en gaan zo op zoek naar wat hen – tussen alle verschillen die in het dagelijks leven naar voren komen – verbindt.

Het idee voor dit project deed Groningen Plus op in België. Ze lazen een publicatie over een verhalenproject en bezochten een afsluitend festival in Brussel. ‘Maar waar hun gesprekken dan over gingen, werd niet duidelijk,’ zegt Gert. ‘Dat leek ons nu juist interessant. En dat vonden de docenten van de Leon van Gelder ook, met wie zij dit project hebben voorbereid. Want er wordt zo veel gepraat over generatieverschillen, maar nu gaan ze eens met elkaar in gesprek.’

Waarschijnlijk is er meer dat hen bindt dan op het eerste ogenblik lijkt. Iedereen kent natuurlijk het verschil in technologische kennis: oma vraagt aan kleinkind hoe ze een e-mail moet versturen, waarop kleinkind het zuchtend voor de zesde keer uitlegt. Maar wat zegt zo’n verschil als je wilt weten wat bijvoorbeeld vriendschap voor iemand betekent?

Dit project laat hopelijk zien dat als verschillende generaties met elkaar in gesprek gaan, er verbinding is en saamhorigheid en begrip ontstaat. ‘Maar dat weten we natuurlijk niet. Zo’n project is een avontuur.’

Gedurende zes bijeenkomsten (de start is 8 februari)  gaan alle deelnemers elkaar verhalen vertellen en op zoek naar overeenkomsten. Op basis van die verhalen en overeenkomsten maken zij een presentatie, bijvoorbeeld een gedicht, een diavoorstelling, een modeshow; alles kan.

Op 29 maart is deze eindpresentatie in het Grand Theatre. We zouden het graag in de agenda zetten, maar de belangstelling is nu al heel groot.

Wel gaat Dat is Groningen het project op de voet volgen, zij het in beeld of in geschrift, dus hou de site in de gaten!