| Opvoeden in twee culturen Dat is Groningen
Sluit
Menu
Opvoeden in twee culturen

Algemeen nieuws

Opvoeden in twee culturen

Migrantenvaders hebben het soms moeilijk met de Nederlandse cultuur waar hun kinderen mee thuiskomen. Hoe ga je daar mee om? Zij willen immers het beste voor hun kinderen? Er met elkaar over praten kan hier behulpzaam zijn. 11 Juli is er een eerste bijeenkomst ( van de vier) over opvoeden voor migrantenvaders. De bijeenkomsten worden georganiseerd door MJD  samen met Trias Pedagogica*.

  • Tijdens de eerste bijeenkomst gaan vaders met elkaar in gesprek over de manier waarop zij zelf zijn opgevoed. Hoe kijken zij terug op de eigen opvoeding? Wat hebben ze gemist? Wat hebben ze meegenomen naar de opvoeding van hun eigen kind(eren)?
  • Tijdens de tweede bijeenkomst wordt er gefocust op de rol van de vader in de opvoeding. Welke rol neemt hij op dit moment in? Is hij hier tevreden mee? Is hij zich bewust van zijn rol in de ontwikkeling van de kind(eren)?
  • Tijdens de derde bijeenkomst staat het onderwerp afstemming tussen ouders in de opvoeding centraal. Wat is de rolverdeling tussen de moeder en vader in het gezin? Zijn beiden betrokken bij de opvoeding? Wordt er met elkaar gesproken over normen en waarden? Zitten zij op één lijn?
  • Tijdens de vierde bijeenkomst wordt er aandacht besteed aan het verschil tussen opvoeden in het thuisland en in Nederland. Maar ook tussen de verschillende leefgebieden van het kind (thuis, school, straat, online).

Bovenstaande informatie is ook te downloaden in het Arabisch of Tigrinya en is te zien via onderstaande video’s.

>> Video Gesprekken over opvoeden – Arabisch
>> Video Gesprekken over opvoeden – Tigrinya

De eerste bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 11 juli a.s. om 13.00 uur aan de Leonard Springerlaan 3 in Groningen. Graag uiterlijk woensdag 8 juli aanmelden door een mail te sturen naar betrokkenvaderschap@mjd.nl of te bellen naar Bernard Schlimbach 06 13 84 07 21. Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

*Trias Pedagogica is hèt adviesbureau voor vaderschap, opvoeding en interculturele pedagogiek.