| Mastoora Sultani over Femina Dat is Groningen
Sluit
Menu
Mastoora Sultani over Femina

Reportage

Mastoora Sultani over Femina

Over Mastoora Sultani kunnen drie verhalen vertelt worden: er is het verhaal van een Afghaanse vluchtelinge, het verhaal over de vrouw die werd uitgehuwelijkt aan een man die haar mishandelde, maar ook het verhaal van een zelfstandige vrouw die Femina oprichtte om andere vrouwen die uit patriarchale culturen komen te ondersteunen en ze de moed en kracht te geven om op eigen benen te staan.

“Ik heb vanaf acht uur vanochtend vrouwen aan de telefoon gehad die iets voor Femina wilden doen, dus het gaat heel goed met Femina. Ik heb Femina in 2016 opgericht omdat ik me op een gegeven moment ging ik afvragen hoe het kwam dat buitenlandse vrouwen zo achterbleven in Nederland. Waarom?
De meeste van deze vrouwen komen uit culturen waar vrouwen geen gelijkwaardige positie hebben aan de mannen en als ze naar Nederland komen weten ze niet hoe ze met die vrijheid moeten omgaan. Wat zijn mijn rechten en plichten ? Ze hebben echt een hele grote achterstand.
Wij geven ze informatie over wat de samenleving te bieden heeft. Ze hebben steun nodig voor praktische dingen en antwoord op de vele vragen die bij hun leven. Bij Femina werken vrijwilligers die zelf ook gevlucht zijn en de patriarchale cultuur van binnenuit kennen en juist dat maakt dat ze deze specifieke groep vrouwen zo goed kunnen bereiken.”

“Er zijn veel instanties die hulp bieden maar dat doen ze vanuit Nederlands perspectief. Tijdens de participatietraining krijgt ze te horen dat ze moet gaan werken. Maar als zo’n vrouw pas in Nederland is denkt ze: ‘Ik ben een vrouw, dit is mijn man, hij moet alles voor mij doen. Waarom bemoeien zij zich met mijn leven?’”

“Het is belangrijk dat de vrouwen overtuigd worden dat ze een andere rol op zich kunnen nemen dan ze gewend waren in het land van herkomst. Pas als die mindset veranderd is krijgen ze andere gedachten en ideeën en pas dan gaan ze zich ook anders gedragen.”

“Tijdens de training zeg ik altijd ‘stel je ziet een nieuw meubel dat je mooi vind maar je huis staat helemaal vol met oude meubels hoe doe je dat dan? Het oude is vertrouwd, het is een onderdeel van jezelf. Maar straks met al die nieuwe meubels heb je helemaal geen ruimte meer.’ Waar wij met Femina mee bezig zijn is vrouwen bewust maken dat ze een keuze kunnen maken. We laten ze zien wat de gevolgen zijn voor hunzelf, hun kinderen, gezondheid en hun financiën als ze kiezen voor iets nieuws. Een goede integratie van vrouwen heeft een gunstig effect op het hele gezin.”

“Het punt is dat veel vrouwen het gevoel hebben dat ze klem zitten. De man zegt tegen zijn vrouw ‘jij moet ervoor zorgen dat je niet buiten de deur komt’ en de gemeente zegt ‘jij moet werken’. Die vrouwen komen bij mij en zeggen ‘Als ik de kant van mijn man kies hoe moet ik dan met de gemeente communiceren? Als ik de kant van de gemeente kies dan krijg ik thuis een groot probleem. Hier wordt ik gek van!’
Wij van Femina gaan juist hierover in gesprek met deze vrouwen. We hebben een sociaal spreekuur, we organiseren workshops en geven trainingen met als doel die keuzes makkelijk en aangenamer te maken, zodat een confrontatie niet nodig is.”

“Inmiddels wordt ons al gevraagd  of we deze cursus ook aan mannen willen geven en degenen die hierom vragen zijn dezelfde vrouwen die destijds Nederland binnenkwamen met zo’n grote achterstand!”