| Mannenemancipatie Dat is Groningen
Sluit
Menu
Mannenemancipatie

Algemeen nieuws

Mannenemancipatie

Emancipator is een organisatie die zich focust op mannen en emancipatie. Ze betrekken expliciet jongens en mannen bij gesprekken over gendervraagstukken en discriminatie van de lhbtiq gemeenschap. Want vaak zijn knellende mannelijkheidsnormen de kern van deze vraagstukken. Emancipator zegt dat om gendergelijkheid te bereiken ook mannen moeten veranderen. Mannenemancipatie gaat over de bevrijding van mannen uit traditionele mannelijkheden en daarmee draagt ze bij aan de emancipatie van vrouwen.  Emancipator werkt hiervoor aan allerlei projecten. Een paar data uit de agenda van Emancipator geven een beeld van hoe ze werken en waarmee ze bezig zijn. ( Hoewel Emancipator zijn basis vooral in Amsterdam lijkt te hebben zijn er ook zoom bijeenkomsten zodat je als Groninger wat makkelijker kan aanschuiven.)

28 september is er via Zoom een online bijeenkomst ‘Mannen tegen vrouwenhaat in de politiek

7 november kan je deelnemen aan een gesprek over mannenemancipatie als deel van de oplossing van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Op die dag kan je meedenken, meepraten, expertise delen en eventueel activiteiten opzetten.  Er zijn drie voorbereidingsbijeenkomsten waarvan een, op 6 september online in Zoom. De andere twee zijn live in Amsterdam

bron: Emancipator