| Mannen meer mens Dat is Groningen
Sluit
Menu
Mannen meer mens

Algemeen nieuws

Mannen meer mens

7 November organiseerde Emancipator*) gedurende een hele dag een bijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd was in mannenemancipatie. Vanwege Orange the World, deze maand actueel, gaan vaak geluiden op dat mannenemancipatie nodig is. De onderwerpen van deze bijeenkomst werden op die dag zelf door de mannen – en vrouwen – aangedragen.  De titel van de dag was Meer zorgen voor minder geweld: Mannen meer mens in 2024.  Er kwamen meer dan vijftig mensen samen die zich persoonlijk of professioneel bezighouden met mannenemancipatie, mannen en mannelijkheid. Deze dag ging het om ontmoeting, inspiratie en uitwisseling van ideeën, het verbinden van mensen en organisaties en het kickstarten van nieuwe initiatieven.

De deelnemers droegen zelf de onderwerpen aan, dat betekende dat ze zelf verantwoordelijk waren voor de agenda en de invulling van de dag. Van alle sessies werd verslag gedaan op de grote flappen papier:

beeld: Paul de Bron Buckley

*) Emancipator werkt aan mannenemancipatie: het veranderen van maatschappelijke normen voor mannen en mannelijkheid.  Mannenemancipatie gaat over het voorkomen van gewelddadige mannelijkheid en het stimuleren van zorgzame mannelijkheid, als bijdrage aan de emancipatie van vrouwen en lhbtqia+ personen en de bevrijding van mannen uit traditionele mannelijkheden. Ze verbinden mensen en organisaties, doen aan deskundigheidsbevordering en wil als vliegwiel werken voor mannenemancipatie op elk niveau.