| language no problem Dat is Groningen
Sluit
Menu
language no problem

Algemeen nieuws

language no problem

Hoe houdt je de talen Engels en Nedelands in balans?  Dat is een belangrijk vraagstuk waar ministers, adviesorganen en de Universiteiten het laatste jaar hun hoofd over breken. Moeten de internationals op de RUG (beter) Nederlands gaan leren? En hoe is het met de docenten voor wie Nederlands niet de moedertaal is? Er is zorg om de verengelsing van de Universiteit en er is ook zorg vanwege het afnemend niveau van het Nederlands van de Nederlandse studenten die nu vaak hun scripties en verslagen in het engels moeten schrijven. Aan de andere kant is de universiteit afhankelijk van de internationals, zeker als ze bij willen blijven in de wetenschappelijke wereld die vooral in het Engels communiceert.

Vooruitlopend op de wet Internationalisering in Balans van het OCW bracht het College van Bestuur van de RUG  in januari een document uit waarin ze onder andere schreven dat de universiteit “Een venster op de wereld (wil) bieden, waar studenten en staf samenwerken in een inclusieve en diverse omgeving. ” Maar, staat er vervolgens ook : “De RUG heeft een belangrijke verantwoordelijkheid voor de Nederlandse samenleving en onze regio in het bijzonder.” En vervolgens staat er, “om die rol te kunnen blijven vervullen zal de universiteit ook in de toekomst – gericht- talent uit het buitenland moeten aantrekken.

Iedereen is het er over eens dat er een balans gezocht moet worden tussen internationalisering die nodig blijft en Nederland taligheid die ook nodig blijft. (want  wie weet krijg je anders studenten die matig Nederlands en matig Engels schrijven ?)

De U-krant interviewde een aantal studenten met de vraag of ze Nederlands wilden leren, maar, zeggen ze de cursussen die worden aangeboden zijn snel vol en waar moeten ze de tijd vandaan halen om ook nog Nederlands te leren?  En dit geldt in zekere mate ook voor de Engelstalige docenten. Sommige Engelstalige studenten voelen er niets voor om Nederlands te leren want “We blijven na de studie niet in Nederland”.

Het lijkt erop dat universiteiten grenzen gaan stellen aan de instroom van internationals. Volgens de nota van het College van Bestuur zal de Universiteit tweetalig blijven en gaat de RUG Engels en Nederlandstalige studenten vragen om een inspanningsverplichting. Van medewerkers wordt ook gevraagd om Engels en Nederlands op een passend niveau te beheersen.

Ondertussen is er zorg hoe een en ander gerealiseerd gaat worden, wie gaat bepalen op welke plek en wanneer er Nederlands of Engels gesproken gaat worden? En: wie gaat die cursussen Nederlands betalen?