| Keti Koti Dat is Groningen
Sluit
Menu
Keti Koti

Reportage

Keti Koti

Er is steeds meer aandacht voor de geschiedenis van slavernij en de Nederlandse betrokkenheid. Ook in Groningen is de afgelopen jaren een en ander georganiseerd voor Keti Koti (‘Verbreek de ketenen’) de dag dat de Nederlandse slavernij werd afgeschaft op 1 juli 1863.  Want het waren echt niet alleen de Amsterdamse kooplieden en regenten die dure huizen bouwden met geld verkregen uit de opbrengsten van hun betrokkenheid bij slavernij. Ook Groningen en Ommelanden heeft veel sporen van het slavernijverleden.

Mede geïnspireerd door een collegedag: ‘Tophistorici over de Slavernij’, georganiseerd in 2013 door het Historisch Nieuwsblad binnen het koninklijk Instituut voor de Tropen en de publicatie in 2016 van ‘Sporen van het slavernijverleden in Groningen’ van Barbara Henkes, is Roberto Refos het burgerinitiatief ‘Keti Koti Groningen’ gestart.

Roberto: “Wij Nederlanders, inclusief mensen uit de voormalige koloniën (met een migratie achtergrond) kennen vaak onze eigen gedeelde geschiedenis niet. Deze geschiedenis werd niet op school onderwezen en er wordt niet over gepraat. Nederlanders en verschillende groepen uit de toenmalige koloniën kunnen ook over hun eigen muur leren kijken. Het gaat om het breder perspectief op onderbelichte zaken. Ik streef naar bewustwording bij iedereen, het gedeelde slavernijverleden zou van iedereen moeten zijn.”

Het burgerinitiatief beoogt sociale cohesie, participatie en bewustwording door samen met instituten, maatschappelijke partners en belangenorganisaties activiteiten te organiseren of te ondersteunen op het gebied van cultuur, educatie en ontmoetingen.

Roberto praat met veel enthousiasme over de Keti Koti bijeenkomsten van voorgaande jaren. Over de samenwerking met maatschappelijke partners en de werkgroepen die met veel inzet het mogelijk maakten. Corona heeft veel initiatieven voor dit jaar stilgelegd, maar er staat toch nog wel iets te gebeuren, daarover later meer.

Sinds kort is Roberto vanuit het burgerinitiatief gezamenlijk met Stichting Brisa – Forum Groningen – Discriminatie Meldpunt Groningen – Groninger Archieven en de gemeente Groningen, druk met een programmering voor ‘Breaking the Chains’ omdat woensdag 1 juli ook Groningen het afschaffen van de Nederlandse slavernij op 1 juli 1863 herdenkt. Zie de agenda voor meer informatie over het programma

Het belooft een bijzonder dag te worden, waarbij de gedeelde geschiedenis van het Nederlandse slavernijverleden centraal staat. Samen vieren wij de afschaffing, herdenken wij en staan wij stil bij de sporen die deze gedeelde geschiedenis heeft achtergelaten.

Roberto is nu vooral druk met de oprichting van een stichting, het werven van bestuursleden daarvoor en het samenstellen van werkgroepen die zich bezig gaan houden met structurele activiteiten.

Huidige initiatieven betreft onder andere een slavernijmonument, museale aandacht voor het slavernijverleden, 75 jaar bevrijding en onderwijs projecten.

Foto: Joram Krol