| Kamers met aandacht gezocht Dat is Groningen
Sluit
Menu
Kamers met aandacht gezocht

Algemeen nieuws

Kamers met aandacht gezocht

Kamers met Aandacht is meer dan het verhuren van een kamer. De kamerverhuurder helpt de jongeren door hem of haar een veilige woonplek te verhuren en wat extra aandacht en ondersteuning te geven. De Jongeren krijgen natuurlijk ook nog begeleiding vanuit een jeugdhulporganisatie. Van zijn kant kan een jongere de verhuurder helpen door bijvoorbeeld een boodschap te doen of een klusje in huis. De stichting Kamers met Aandacht besteedt daarom veel aandacht aan het matchen van verhuurders en jongeren.

De jongeren om wie het gaat kunnen de huur maandelijks voldoen, werken of studeren en hebben geen (verslavings-)problematiek. Het zijn jongeren, die door omstandigheden niet bij hun ouders konden blijven wonen en geen of een beperkt sociaal vangnet hebben. Sommige jongeren hebben een verleden in de jeugdzorg, anderen wonen in een opvang en/of dreigen dakloos te worden. Deze jongeren willen we graag helpen op hun weg naar volwassenheid en zelfstandigheid.
Groningers met een vrije kamer en een warm hart kunnen voor informatie kijken op www.kamersmetaandacht.nl. Daar kunnen geïnteresseerden zich ook opgeven voor de online informatiebijeenkomst op 26 januari.

De Groningse psychologe Daisy Veenstra helpt Kamers met Aandacht met het vinden van  kamers voor kwetsbare jongeren.  In haar rap, speciaal voor Kamers met Aandacht geschreven, doet ze een oproep aan de bewoners van Groningen. ‘Kom je uit Grunn? En kan je iemand ontvangen? Joh. Wacht dan niet langer!’