In een open gesprek mag alles gevraagd en besproken worden, mits de vragen met respect gesteld worden. Door onbevangen met elkaar in gesprek te gaan kunnen vooroordelen onderzocht en tegengegaan worden. Het verruimd ongetwijfeld je blik op de wereld.

Je kunt hier aanmelden voor een specifieke tijd en opgeven met welk ‘levend boek’ je een dialoog wil beginnen. Je ontvangt dan een link om deel te nemen.  Een gesprek duurt 20 minuten met een eventuele verlenging met tien minuten. De Human Library maakt gebruik van het programma Zoom. Op de website van Human Library kan je  tien regels vinden om het Zoom gesprek via laptop of smartphone goed en veilig te laten verlopen.