| How to be a man Dat is Groningen
Sluit
Menu
How to be a man

Algemeen nieuws

How to be a man

Wat betekent het om man te zijn tegenwoordig? Het idee van de pater familias is achterhaald en als man ben je vaak ook niet meer de enige broodwinnaar. De strijd van vrouwen voor gelijke behandeling betekent dat mannen soms worstelen met hun rol. Wie en wat zijn zij? En terwijl de vrouwenstrijd alle aandacht krijgt hoor je veel minder over hoe mannen de verandering in genderrollen ervaren.

In de lezing van Studium Generale praat Bertus Jeronimus, psycholoog over ‘How to be a man in the modern world’  hij geeft context en een toekomstvisie.

Als voorbereiding op de lezing is een samenvatting te vinden van ‘Of Boys and Man’ van Richard Reeves die in dit boek de Amerikaanse situatie schetst. Herkenbaar voor Nederland is dat hij wijst op de veranderingen zichtbaar in het onderwijs. Dertig jaar geleden deden jongens het beter dan meisjes en nu is dat andersom. Ook zegt hij dat hoewel de economische afhankelijkheid van vrouwen duidelijk is afgenomen de emotionele afhankelijkheid die mannen hebben ten aanzien van vrouwen nog steeds hetzelfde is. Een lezenswaardig essay.

datum: maandag 5 juni, 20.00 – 21.30
Academiegebouw Broerstraat
tickets