| Gender Matters Dat is Groningen
Sluit
Menu
Gender Matters

Algemeen nieuws

Gender Matters

in 2022 was het honderd jaar geleden dat Ulysses van James Joyce verscheen. Op Bloomsday ( 16 juni) de dag waarop Joyce het boek begon te schrijven maakte het Fund Creative Europe van de Europese Commissie bekend dat het een belangrijke subsidie van 1,78 miljoen euro toekent aan een belangrijk en ambitieus project: ULYSSES European Odyssey. Dit project verenigt 18 steden in Europa, van Vilnius tot Lissabon van Athene tot Groningen.

Over dit project schrijft de commissie: “De noodzaak om Ulysses van Joyce te herontdekken als een Europees meesterwerk met een krachtige hedendaagse boodschap is bijzonder goed geschetst. Het project pakt de horizontale kwesties van sociale inclusie, diversiteit en gendergelijkheid uitstekend aan door middel van een reeks acties die in de eerste plaats aan deze onderwerpen gewijd zijn.”

Er worden symposia over kunst en samenleving gehouden, er zijn uitwisselingen en 18 literaire opdrachten voor een nieuw EUROPE-ULYSSES boek dat in 2024 zal verschijnen.

Het project zal in 18 steden de 18 hoofdstukken van het boek volgen. Onderwerpen zijn zaken waar Joyce zelf de nadruk op legde, zoals bijvoorbeeld: Jeugd, burgerschap & democratie, de rol buurtgemeenschappen in het Europa van na Covid, verrijking door immigratie, de ecologische uitdagingen waarmee onze heilige zeeën en kusten worden geconfronteerd, opvangcentra en de vergrijzing van Europa enz.  Deze thema’s komen aan bod tijdens symposia.

Groningen richt zich op hoofdstuk XIII van het boek waarin het thema seksualiteit centraal staat. Beeldend kunstenaar Hester Scheurwater kreeg de opdracht om dit hoofdstuk uit te werken in een kunstinstallatie. De titel van deze multimediale installatie is Sex Shooter – The liberation of Sexual Identity. Een expliciete ervaring alleen geschikt voor bezoekers ouder dan 18 jaar. Met haar installatie wil Scheurwater bezoekers uitnodigen na te denken over veranderende ideeën over seksuele identiteit.

Hoofstuk XIII wordt niet alleen visueel geïnterpreteerd. Vamba Sherif, de Gronings-Liberiaanse auteur herschrijft het hoofdstuk naar een hedendaagse context. Alle hoofdstukken worden door verschillende schrijvers uit diverse landen herschreven. Deze hernieuwde Ulysses komt uit in 2024, “terruggeven aan Europa, als een soort logboek voor de toekomst.”

Prallel and dit project brengt de Turkse filmcurator Gülen Güler een aantal films onder de aandacht. Titel “Gender Matters: Stories from Istanbul”. 16 december is er een symposium ‘Gender Matters  in Leeuwarden waarin de dialoog over vrijheid van gender en seksuele vrijheid centraal staan.

Partners voor het project zijn Brave New World Producties ( ontstaan in 2018 nadat Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa was); Noorderlicht Groningen (internationaal platform voor beeldcultuur) en Arts Over Border Ierland

zie ook Ulysseseurope