| Er komt een Slavernijmomument in Groningen Dat is Groningen
Sluit
Menu
Er komt een Slavernijmomument in Groningen

Algemeen nieuws

Er komt een Slavernijmomument in Groningen

“Voor een vreedzame samenleving is kennis en begrip voor elkaars achtergrond belangrijk. We hebben daarom ook aandacht voor ons slavernijverleden. Dit doen we door de dialoog aan te gaan met maatschappelijke partners, in ons cultuurbeleid, en met de oprichting van een herdenkingsmonument.”  Zo staat het in het coalitieakkoord van de nieuwe gemeenteraad. Op het financieel overzicht horend bij het coalitieakkoord staat er een bedrag van 150.000 voor gereserveerd. Groningen zal de vijfde stad zijn na Utrecht, Rotterdam Middelburg en Amsterdam waar een herdenkingsmonument komt  Het hoe, wat en waar precies van het monument vraagt nog nadere uitwerking en dit gebeurt in overleg met diverse organisaties.  Manouska Molema van Groen Links krijgt dit in haar portefeuille.