| Een kleurrijk nieuw jaar! 2021 Dat is Groningen
Sluit
Menu
Een kleurrijk nieuw jaar! 2021

Een kleurrijk nieuw jaar! 2021

Diversiteit, inclusiviteit zullen in ook in 2021 van belang blijven, misschien wel meer dan ooit. Veel mag dan wel zijn stil gevallen het afgelopen jaar. Nieuwe ideeën en plannen blijven geboren worden en gesprekken laten zich niet zo makkelijk stopzetten.

Er vond het afgelopen jaar volop (online) uitwisseling, afstemming en discussie plaats binnen het Netwerk Diversiteit. Bij dit Netwerk zijn veel organisaties aangesloten, zoals Discriminatiemeldpunt Groningen, WIJ Groningen, gemeente Groningen, MJD, Vluchtelingenwerk Noord Nederland, Groningen Verwelkomt Vluchtelingen, COC, Forum Groningen en vele onderwijsorganisaties.We leren van elkaar, wisselen uit, organiseren Webinars, geven elkaar tips, stellen vragen en luisteren naar elkaar.

Komend jaar zal de focus nog meer liggen op de verschillende dimensies van diversiteit; etnische, culturele & religieuze diversiteit, arbeidsvermogen, gender, leeftijd en seksuele orientatie. Gezamenlijk werken we aan een Inclusieve en Diverse stad, waar recent ook Ten Boer en Haren deel van uit maken. Verbondenheid met behoud van eigenheid en samenwerking vanuit een diversiteit aan perspectieven blijven het uitgangspunt.

In 2021 zal er specifiek aandacht zijn voor aanpakken die arbeidsdiscriminatie tegengaan, voor toegankelijkheid van de zorg, de publieke ruimte én voor digitale toegankelijkheid. Voor de gedeelde geschiedenis van Nederland, die ons meer verbindt dan menigeen zich bewust van is. Ook diverse musea in Groningen zullen hier onder de noemer ‘Musea Bekennen Kleur’ aandacht aan gaan besteden.
Met elkaar werken we aan een inclusieve stad, waar iedereen mee kan doen, talenten en mogelijkheden kan benutten en kan samenleven, ongeacht de achtergrond, economische status, seksuele voorkeur en geslacht.

Ideeën, tips of suggesties die in het licht van Diversiteit en Inclusie in Groningen aandacht behoeven? Neem contact op met de redactie van Dat is Groningen!