| Diversity month Dat is Groningen
Sluit
Menu
Diversity month

Algemeen nieuws

Diversity month

Inmiddels hebben in Europa meer dan 10.000 bedrijven het Charter Diversiteit ondertekend. Met dit Charter onderschrijven ze dat diversiteit en inclusie belangrijk is voor het bedrijf, dat het een meerwaarde heeft.
De bedrijven die het Charter ondertekenen beloven concrete stappen te nemen om diversiteit te bevorderen, het personeel erbij te betrekken, ze te informeren en de resultaten openbaar te maken. Het doel of de uitdaging kan bijvoorbeeld zijn om meer vrouwen op hogere posities te krijgen of meer personeel met een andere culturele achtergrond te werven, ouderen of juist jongeren aan te nemen of een plek te vinden voor mensen met een handicap. Kortom alles te doen wat de samenstelling van werknemers diverser maakt.

In Nederland tekenden sinds 2015, toen het Nederlandse Charter gelanceerd werd, 22 grote en kleinere bedrijven en organisaties waaronder de gemeentes Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.  Nederland is daarmee vergeleken met bijvoorbeeld Denemarken (sinds 2011 hebben 500 bedrijven getekend)  of Hongarije (sinds 2016 tekenden 50 bedrijven/organisaties) vrij traag.

Gemeente Groningen heeft het initiatief genomen om samen met een aantal partners (tot nu toe zijn dit: het Groninger Museum, Hanzehogeschool, Gasunie, De Lawei, Drentse college en Noorderlink) het Charter Diversiteit dit jaar te tekenen. Hierover later meer.

Het Europese  programma tijdens de mei maand over Diversiteit bestaat uit een mengeling van toespraken, lezingen, persoonlijke ervaringsverhalen, de staddichter van Amsterdam geeft een spoken word toedracht en bedrijven presenteren activiteiten die ze voor Diverstiy Day van 2020 organiseerden en wat dit teweeg bracht.

De eerste lezing met de titel “Beautiful and Diverse Europe – making it reality for everyone” vindt plaats op 4 mei door Eu commissaris Equality Helena Dalli

Het volledige programma en de mogelijkheid je op te geven vind je hier.