| Diversiteit in de gemeentelijke organisatie Dat is Groningen
Sluit
Menu
Diversiteit in de gemeentelijke organisatie

Algemeen nieuws

Diversiteit in de gemeentelijke organisatie

De gemeente wil het goede voorbeeld geven door een juiste afspiegeling van de samenleving te zijn. Kort geleden publiceerde  het college van Burgemeester en Wethouders een brief over  de huidige stand van zaken voor wat betreft de diversiteit en inclusiviteit binnen de gemeentelijke organisatie.

Wat is er de laatste jaren gebeurd om de gemeentelijke organisaties (3000 werknemers) zo divers mogelijk te maken? Genoemd worden trainingen voor sollicitatiecommissies, een pool voor mensen met een niet-Nederlandse achtergrond,  afspraakbanen, beschutte werkplekken voor mensen met een beperking en een onderzoek naar hoe statushouders beter naar werk begeleidt kunnen worden.

Details over deze punten kun je hier lezen.

Het beleid wierp vruchten af want het aantal jonge werknemers steeg en ook vertoonde het aantal vrouwen in de hogere schaal een stijgende lijn. Komende jaren wil het college de organisatie nog diverser maken. “Want” schrijven ze “wij vinden dat diversiteit een verrijking is. We zijn van nature geneigd ons te omringen met gelijken en gelijkgestemden; dat voelt vertrouwd. Juist het binnenhalen van hen die geen kloon van onszelf zijn zorgt voor andere invalshoeken en andere ideeën. Het is een bron van innovatie en energie.” 

Behalve de verrijking van de organisatie speelt ook de voorbeeldfunctie  een belangrijke rol. Als derde reden noemen ze de verwachte uitstroom van personeel. De komende tien jaar gaat ongeveer de helft van het personeel met pensioen.

De gemeente gaat actie ondernemen en noemt vijf punten waaronder trainingen om bewustwording van het belang van diversiteit te bevorderen, belangstelling wekken bij de verschillende diversiteitsgroepen, belemmeringen wegnemen, faciliteiten aanbieden en andere acties.

In eerste instantie richt de gemeente zich op jongeren, juist omdat de gemeentelijke organisatie relatief ‘oud’ is en ook omdat jongeren in deze periode  van moeilijke economisch omstandigheden extra hard getroffen zijn. Verder ligt de focus op mensen met een niet-Nederlandse afkomst.

Bovenstaand bericht is een korte samenvatting van de uitgebreide brief die je hier in zijn geheel kan lezen.