| Discriminatiemonitor 2019 Dat is Groningen
Sluit
Menu
Discriminatiemonitor 2019

Reportage

Discriminatiemonitor 2019

Het Discriminatie Meldpunt Groningen(DMG)* deelt op haar website een compliment uit:

“Wij merken dat iedereen begripvol en tolerant is naar elkaar. Dat is mooi om te zien. Juist in deze bijzondere tijd is het extra belangrijk om er voor elkaar te zijn! En dat is ook wat DMG graag wil blijven bieden.”

Het DMG noemt wel een aantal groepen die extra kwetsbaar zijn in deze tijd: er zijn immers verschillende incidenten geweest met Chinezen, vluchtelingen die het land niet meer in kunnen, daklozen die niet thuis kunnen blijven en voedselbanken zonder vrijwilligers. Krijgen transgenders ook burenhulp? hoe is het met vrouwen die thuiswerken en op de kinderen moeten passen?  en hoe gaat het mensen met autisme die moeite hebben met verandering ?

Vorige week publiceerde het DMG zoals elke jaar de Monitor Discriminatie 2019. De monitor is hier  te vinden. Vorig jaar werden er bij de Meldpunten in Noord-Nederland (van de drie noordelijke provincie) 538 meldingen van inwoners geregistreerd. Dat is een stijging 22% vergeleken met 2018. Landelijk is er een minimale stijging van 1 %. In de stad Groningen deden 164 personen een melding van discriminatie, de politie registreerde 101 discriminatie incidenten.

Het aantal meldingen van discriminatie op de arbeidsmarkt is in 2019 het hoogst: bijna 30% van de meldingen gaat hierover. Die meldingen kunnen gaan over pesterijen op de werkvloer, discriminerende redenen om een contract niet te verlengen of over het afwijzen van sollicitanten met een reden die discriminerend is voor de sollicitant. Discriminatie gronden zijn vaak afkomst, leeftijd en geslacht. Overigens blijkt dat de overgrote meerderheid de discriminatie niet meldt. Slechts een kwart van de mensen die zich gediscrimineerd voelt denkt erover hiervan melding te maken.

* DMG is een onafhankelijke organisatie die zich ten doel stelt het voorkomen, signaleren en bestrijden van discriminerende uitingen, gedragingen of regelgeving. DMG heeft drie kerntaken: klachtenafhandeling, registratie en voorlichting/ preventie.

Foto: Vonecia Carswell on Unsplash