| De Genereuze Stad Dat is Groningen
Sluit
Menu
De Genereuze Stad

Reportage

De Genereuze Stad

Wanneer er iets gaat veranderen in de openbare ruimte doet de gemeente dat tegenwoordig in samenspraak met de burgers. De tijd dat de wethouder met zijn ambtenaren plannen maakten en de Groningers moesten afwachten of het hun beviel is echt wel voorbij. Zo mochten we vorige week in het kader van de herinrichting van de Grote markt een dag over de Grote Markt fietsen om te kijken of dat zou bevallen. Het gesprek van de gemeente met stadjers over de plek voor de nieuwe Oosterpoort is een ander voorbeeld. Wil je bewoners nog meer betrekken bij de invulling van de stad en dan heb je stadmakers nodig. Floor en Teun van StadmakersCoöperatie kwamen vertellen hoe Stadmaker in andere steden al een begrip is geworden. Stadmakers zijn kort gezegd mensen die initiatief nemen, met ideeën komen, problemen zien en oplossen.  Meer hierover verderop.

Genereus Groningen

Genereus Groningen  is een project van Maieutic&Studio MARCHA! In samenwerking met de gemeente Groningen, City Central en de Makerij. Mede mogelijk gemaakt door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. City Central en de MAKERIJ doen mee met het Anders Werken-traject van het stimuleringsfonds dat zich inzet voor een meer gelijkwaardige samenwerking tussen overheden, organisaties en bewoners. Een Genereuze Stad is en stad waar ruimte is voor diversiteit en ontmoeting. Een stad voor iedereen.  En omdat de stad van iedereen is, is het ook tijd dat werkelijk iedereen meedenkt, meewerkt, zijn ideeën inbrengt en actie onderneemt.

Diversiteit

Een dergelijke stad beweegt mee met de diversiteit die Groningen kent, we willen immers een inclusieve stad zijn. Maartje ter Veen van MARCHA!  merkt daarbij op dat het begrip inclusiviteit eerder uitsluit dan insluit. Het begrip inclusiviteit heeft grenzen zegt ze, want  “Als er een binnen is waar we iedereen een plek geven dan is er ook een buiten”. En wie bepaalt waar de grens ligt? Daarnaast bestaat ook het idee dat inclusief betekent dat we het samen gezellig moeten  hebben. Maar “in een diverse samenleving is sprake van culturele mobiliteit – het moment dat je de ander tegenkomt en geconfronteerd wordt met het anders zijn.”  Dat kan schuren, ongemakkelijk zijn en confronterend en verrassend. Maartje: “We mogen het met elkaar oneens zijn, we mogen de verschillende plekken van de stad op verschillende manieren gebruiken, laten we daar ruimte voor maken”.

De Stadmakers

Tijdens de presentatie van de Genereus Groningen in OOST op 20 augustus werden mensen uitgenodigd om mee te doen als Stadmaker.  Er waren ongeveer 30 mensen aanwezig, een jong en internationaal publiek (Maar er was ook een oudere meneer die zich al aan het inzetten was voor het Stadspark dat opnieuw ingericht wordt) Floor en Teun van Stadmakers Coöperatie lieten voorbeelden zien uit andere steden waar stadmakers actief zijn. In Haarlem bijvoorbeeld, bemiddelden stadmakers succesvol tussen boze bewoners aan de ene kant en de gemeente, met een projectontwikkelaar aan de andere kant. Stadmaken is ook in Groningen niet nieuw, denk aan initiatieven als Tuinindestad, het suikerunieterrein met de Wolkenfabriek en EM2. Het is niet de bedoeling een nieuw netwerk te bouwen, maar juist ook bij deze bestaande stadmakers aan te haken.

De haarvaten van Groningen

Floor: “Wij stadmakers stoppen geen tijd in het schrijven van rapporten, we hebben veel meer contact met bewoners, we zijn ook goedkoper.” Niet alleen maar praten maar vooral doen is het motto. “Stadmakers zitten in de haarvaten van de maatschappij, zij weten wat er speelt veel meer dan de ambtenaren of wethouders. Daarom wil de systeemwereld (ambtenaren, projectontwikkelaars)  graag met ons samenwerken.” Overigens vind je ook stadmakers binnen grotere organisaties en systemen die van hun kant verbinding zoeken met de samenleving. Dit zijn mensen die het belang zien van gelijkwaardig samenwerken met de wereld buiten hun eigen organisatie.

Je kan landelijk meedoen door je als stadmaker aan te melden bij stadmakersonline.nl. Wil je mee doen met stadmaken in Groningen neem dan contact op met genereusgroningen.nl om je aan te melden bij de WhatsApp groep die gemaakt is. Inmiddels zitten 35 Groningers in de WhatsApp groep, de verwachting is dat het er veel meer zullen worden. Via de WhatsApp groep kunnen mensen voorstellen en oproepen doen.(Het is niet de bedoeling met elkaar te gaan chatten!). Ook wethouders , ambtenaren en projectontwikkelaars zijn welkom in de WhatsApp groep.

Genereus Groningen wil in drie diverse teams drie interventies ontwikkelen. De interventies worden in oktober in drie plekken uitgevoerd en in november zullen ze onderdeel zijn van het festival ‘Genereus Groningen’. Hoe het eruit zal zien is een verrassing, maar we houden je op de hoogte!