| Culturele Diversiteit en LHBTI Dat is Groningen
Sluit
Menu
Culturele Diversiteit en LHBTI

Reportage

Culturele Diversiteit en LHBTI

Afgelopen week vond er in de Social Hub een gesprek plaats over Culturele diversiteit en LHBTI.  Op de twee sprekers volgde een debat tussen vertegenwoordigers van het Alfacollege, WIJ-Groningen, het UMCG, DUO en Werkpro. Organisaties die allen het Charter Diversiteit hebben ondertekend. Toehoorders waren leden van het Stedelijk Netwerk Diversiteit. Het netwerk verzorgt regelmatig dit soort bijeenkomsten om van elkaar te horen en te leren.

Deze avond ging over hoe doe je dat – diverser en inclusiever worden ? Wat is er voor nodig, wat kan je concreet doen? Ilaaf Al-Saidi opgegroeid in drie culturen is ervaringsdeskundige op het gebied van cultuur en diversiteit. Zij vertelde over ervaringen die ze opdeed toen ze werkzaam was in het onderwijs, bij de politie en defensie. Floor Brands heeft een eigen bureau waar ze het gesprek op gang brengt over LHBTI binnen geloofsgemeenschappen. Dat kunnen ook christelijke geloofsgemeenschappen zijn, zij ondersteunt ook mensen die met eerwraak te maken hebben.

Het debat werd op gang gebracht met een paar stellingen en dat leverde mooie discussies op waar ook de zaal volop aan meedeed. De eerste stelling was: Het gaat niet om aantallen maar om de cultuur. Ga dus niet kijken naar het percentage mensen met afstand van de arbeidsmarkt maar zorg ervoor dat de bedrijfscultuur zo is dat de mensen zich thuis voelen en blijven. Dit gaat over inclusie. Christiaan de Kraker van het Alfacollege merkte daarover op dat het alleen maar binnen halen van andere culturen om niets te maken heeft met inclusie

De tweede stelling: Het is beter om complimenten over uiterlijkheden alleen aan je partner te geven. Of dat al of niet kon is afhankelijk van de context vond men. Ook werd de suggestie gedaan dat je zou kunnen vragen of je iemand een compliment mag geven. Maar daar werd dan weer van gezegd dat dat de spontaniteit er dan wel af is.

De stelling Ik kan mezelf zijn in mijn organisatie leverde een paar duidelijke tips op en daar ging het deze avond ook over: let goed op tijdens functioneringsgesprekken, wees bewust van je vooroordelen en wacht niet tot er problemen ontstaan maar wees preventief. Ook werd erop gewezen dat voor de onderlinge samenhang het goed is om als collega’s samen iets te ondernemen.

Uiteindelijk gaat het erom om met elkaar in gesprek te blijven, communiceer, praat over en vraag naar vooroordelen, wees open over de ideeën die je over elkaar hebt.