| CMZorg Dat is Groningen
Sluit
Menu
CMZorg

Reportage

CMZorg

Tien organisaties/bedrijven uit Groningen ondertekenden in juni 2021 het Charter Diversiteit en daarmee verbinden ze zich om werk te maken van diversiteit en inclusie op de werkvloer. We gaan bij een paar ondertekenaars langs om te vragen hoe het ermee staat, wat hebben ze inmiddels bereikt? Wat zijn de obstakels? Wat werkt en wat werkt niet?  Deze keer zijn we in gesprek met Feriz Akarsu, directeur van CMZorg.

Diversiteit van medewerkers en cliënten

Bij CMZorg werken mensen uit 22 verschillende landen van herkomst. Samen spreken ze zo’n 16 talen. Ze spreken natuurlijk ook allemaal Nederlands. CMZorg richt zich op het ondersteunen van mensen met een niet-Westerse achtergrond en begeleidt jongeren, volwassenen en gezinnen, ze geven opvoedondersteuning, begeleiding bij psychosociale problematiek en bieden ondersteuning op onderwijsinstellingen. “We doen wat er maar nodig is om mensen met een niet-Westerse achtergrond  hier in Nederland te laten aarden” zegt directeur Feriz Akarsu. Met zoveel personeel uit zoveel verschillende landen van herkomst is diversiteit natuurlijk geen issue.  Feriz Akarsu is heel stellig als hij vertelt dat alle collega’s goed met elkaar kunnen opschieten. Dus ook de Soenniet met de Sjiit en de Alawiet, en de Koerd met de Turk. Dit is volgens Feriz helaas niet altijd van zelfsprekend.

Veel culturen geeft een breed perspectief

Behalve de talen uit het Midden-Oosten, Berbers, Arabisch, Farsi, zijn er ook medewerkers die Bosnisch, Swahili, Somalisch, Maleis, Papiaments en een paar Europese talen spreken. “Het helpt ook dat wij zoveel culturen in huis hebben.  Soms als we er niet uitkomen zegt iemand: ‘bij ons doen we dit altijd zo’ en dat geeft soms een nieuw perspectief op de zaak of trekt een probleem los. We zijn hier natuurlijk allemaal met hetzelfde bezig en dat zorgt voor verbinding. Sommige van mijn collega’s weten wat migratie inhoudt en hoe het is om in en AZC te zitten. ik hoor soms een medewerker die op bezoek was in het AZC zeggen, ‘zo zat ik daar een aantal jaren geleden ook’. Dus wat betreft de aansluiting tussen onze diversiteit en de diversiteit van de cliënten zit het wel goed.”

De LGBTIQ-gemeentschap

“Voor wat betreft het Charter Diversiteit ligt bij ons de focus op de acceptatie van de LGBTIQ+ gemeenschap. Dit hebben we in gezamenlijkheid besloten. Iedereen is hier welkom en de mensen die tot deze gemeenschap horen weten dat ook. We hebben sinds kort een groep van vijf mensen die zich met dit onderwerp bezig houdt. We hebben het tot een punt op de agenda gemaakt. Zeker, er is iemand bij ons die het er vanwege religieuze overwegingen moeilijk mee heeft. Hij mag daar open in zijn en ook dat is belangrijk.  Aan de andere kant  is het ook zo dat wij een cliënt uit Syrië ondersteunen die verstoten is door zijn familie omdat hij zich meer vrouw voelt. Gelukkig kunnen juist deze mensen bij ons terecht.” Feriz glimlacht en zegt “Nederland is één van de betere landen in de wereld om er te wonen”.

©verveer