| Cijfers over discriminatie in 2023 Dat is Groningen
Sluit
Menu
Cijfers over discriminatie in 2023

Algemeen nieuws

Cijfers over discriminatie in 2023

De monitor Discriminatie Noord-Nederland is weer verschenen. Het beeld dat daarin verschijnt is niet positief.

In de drie Noordelijke provincies zijn 601 meldingen gedaan (een stijging van 7% ten opzichte van 2022, de meeste meldingen gingen over discriminatie vanwege herkomst/huidskleur (267) en discriminatie vond het vaakst plaats op de arbeidsmarkt. (117). De discriminatie monitor ziet een toename van discriminatie vanwege herkomst, kleur en vanwege seksuele gerichtheid. Het aantal meldingen bij de politie laat een zelfde beeld zien. Bij de politie was het aantal meldingen vanwege antisemitisme ruim verdubbeld ( van 16 naar 34).

Politie en meldpunten registreerden ook de wijze van discriminatie, dat kan gaan over een vijandige bejegening of omstreden behandeling. Bij vijandige bejegening moet je denken aan  aan scheldpartijen of kwaadspreken, spreekkoren op de voetbaltribune of een burenruzie waarbij wordt gescholden wegens huidskleur of afkomst. Bij omstreden behandeling is bijvoorbeeld sprake van een persoon die de toegang is geweigerd, niet is aangenomen voor een baan of niet in aanmerking is gekomen voor een bepaalde verzekering als gevolg van regels die de organisatie toepast.

Het aantal meldingen neemt jaarlijks toe, ondanks de aandacht voor inclusie en diversiteit. De Meldpunten geven jaarlijks honderden workshops, voorlichtingen en presentaties. Met name op de werkvloer ontbreekt het nog aan bewustzijn, terwijl de Arbowet, en andere verdragen hierover duidelijke regels geven.

Sinds januari is er één centraal meldpunt, één centraal telefoonnummer en één centrale website om discriminatie te melden. Dit maakt het voor melders eenvoudiger. Via het landelijk Meldpunt komt de melder automatisch in contact met het regionale Meldpunt.

De discriminatie monitor geeft cijfers over het aantal meldingen bij meldpunten in Groningen, Friesland en Drenthe, het aantal meldingen gedaan bij de Politie en bij het College voor de Rechten van de Mens.

Landelijk gezien gaat het om 30 % meer discriminatoire incidenten zoals gemeld bij de politie en een toename van 20% van het aantal meldingen bij gemeentes. Zowel meldingen van antisemitisme als meldingen van moslim discriminatie verdubbelde vorig jaar. Het pestgedrag in klassen, op schoolpleinen en kantines verdubbelde. Mensen met een andere seksuele gerichtheid kregen vaak te maken et discriminatie. In 2023 gaat het om een kwart meer meldingen. Ook Transpersonen hebben het erg moeilijk, een kwart van hen kreeg op straat te maken met geweld.  ( bron: Trouw 23 april 2024)