| Charter voor Diversiteit Dat is Groningen
Sluit
Menu
Charter voor Diversiteit

Reportage

Charter voor Diversiteit

Tien noordelijke werkgevers gaan zich sterk maken voor diversiteit op de werkvloer. Wat je aan mensen op straat ziet zou je ook binnen bedrijven moeten kunnen terugvinden: evenveel vrouwen als mannen, jong en oud, migranten uit alle delen van de wereld, mensen met diverse beperkingen en vertegenwoordigers van de LHBTIQ gemeenschap.

De tien werkgevers die het Charter Diversiteit ondertekenden zijn: de gemeente Groningen (de initiatiefnemer), de Gasunie, het Groninger Museum, de Hanzehogeschool Groningen, het Alfa College, Schouwburg De Lawei, Noorderlink, Rijksuniversiteit Groningen, CMZorg, het UMCG.

Elk heeft een eigen Charter geschreven dat specifiek van toepassing is op zijn situatie. Zo wil gemeente Groningen vooral diverser worden op het gebied van leeftijd, de gemiddelde leeftijd ligt namelijk rond de 48 jaar. Terwijl CMZorg, die hoog scoort op het gebied van culturele diversiteit, meer oog wil gaan hebben voor de LHBTIQ dimensie van diversiteit. Het Alfa-college dat de samenleving in het klein is wil met name een veilige school creëren en extra aandacht geven aan kwetsbare jongeren. Het komend half jaar werken deze organisaties hun intenties uit in een plan van aanpak en een businesscase. Het succes van een dergelijk Charter staat of valt met de uitwerking in de praktijk. Je kan immers wel een mooi Charter tekenen maar hoe meet je of dit inderdaad de gewenste uitwerking heeft?

Fransien Saalbrink, beleidsadviseur diversiteit en emancipatie bij Gemeente Groningen legt uit dat er bij Gemeente Groningen een nulmeting is, de cijfers zijn bekend en die kan je vergelijken met die van over drie of vijf jaar. Het lastige is wel dat je het aantal vrouwen/mannen kan tellen en de leeftijd kan bijhouden, terwijl  de culturele achtergrond en het al dan niet horen bij de lghbti gemeenschap niet wordt geregistreerd.  De organisatie die dit alles ondersteunt is Diversiteit in Bedrijf en deze heeft manieren om te kijken hoe het ervoor staat met de diversiteit.

Sollicitatie commissies krijgen trainingen en er zijn meer instrumenten om diversiteit te bevorderen, denk aan technische aanpassingen zodat mensen in een rolstoel of met een visuele beperking mee kunnen doen.
“Maar” zegt Fransien:”Het is ook belangrijk dat mensen naar elkaar luisteren, even wachten met reageren, niet automatisch aannemen dat het Nederlands van een bruin persoon gebrekkig zal zijn  of dat de manager de witte man is terwijl het evengoed die gekleurde vrouw kan zijn die naast hem loopt.”

Fransien: “Het is nu ook het goede moment om dit te doen. De Black lives Matter demonstraties hebben mensen wakker geschud en ook de discussies over zwarte piet hebben mensen bewuster gemaakt van de veranderingen in Nederland. Dus nu is er ook het momentum om dit aan te pakken. Als je niks doet ga je achteruit, je moet juist nu een extra stap zetten.”

De tien Noordelijke werkgevers die het Charter hebben ondertekend vertegenwoordigen zo’n 20 tot 30.000 mensen dus dat betekent nogal wat. Fransien: “We hebben gezocht naar hoe je zoveel mogelijk impact kan creëren, zo heeft bijvoorbeeld het Groninger Museum dat veel bezoekers trekt een belangrijke uitstraling en al die bezoekers krijgen dat natuurlijk mee. Met tien organisaties/bedrijven wordt het groot gedragen en krijgt het veel energie.”

foto: Henk Tammens