| Charter Diversiteit Dat is Groningen
Sluit
Menu
Charter Diversiteit

Algemeen nieuws

Charter Diversiteit

Kort geleden hebben zes organisaties het Charter Diversiteit ondertekend. Met de ondertekening beloven de organisaties dat ze serieus werk gaan maken van diversiteit en inclusie. Ondertekenaars waren Wij Groningen, het Noorderpoort college, het RonaldMcDonald Kinderfonds, Pro Facto, Gemeente Midden-Groningen en WerkPro.

Johan Weishaupt sinds een jaar werkzaam bij WerkPro als adviseur Diversiteit en Inclusie voor gemeente Groningen: “Ik kreeg al op mijn eerste werkdag te horen dat het onder andere mijn taak zou zijn WerkPro klaar te maken om dit Charter te ondertekenen. Het motto van WerkPro is dat ze werkt aan een samenleving waarin iedereen meedoet en ieders talent wordt benut, dus natuurlijk is D&I belangrijk. WerkPro heeft een flink aantal werkbedrijven waar we werk bieden aan een heel diverse groep mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Onze deelnemers zijn al in veel opzichten divers, maar voor wat betreft de werknemers is dat minder het geval. Omdat WerkPro een voorbeeldfunctie heeft is het belangrijk dat we dit in ons beleid opnemen. Het tekenen van het Charter is niet vrijblijvend. We moeten over een half jaar een Plan van Aanpak inleveren bij de SER, daarin staat wat onze doelen zijn op dit gebied.

Aanvankelijk vonden we het lastig onze doelen precies te formuleren. Uiteindelijk hebben we besloten dat het onze doelstelling is om de instroom van mensen met een andere culturele achtergrond te vergroten.  De afgelopen maanden hebben drie HR studenten van de HanzeHogeschool een aantal interviews gedaan met collega’s om te inventariseren waar de wensen en behoeften lagen. Daaruit kwam inderdaad er een gemis is aan culturele diversiteit en dat de verschillende afdelingen niet altijd van elkaar weten wat ze doen. Ik heb via intranet iedereen bij WerkPro laten weten waar we mee bezig zijn en er kwam al een enthousiaste reactie van iemand die in het restaurant het Oude Politiebureau werkte dat hij wel mee wilde denken en in de klankbordgroep wilde gaan. Die klankbord groep is bedoeld om samen na te denken over wat er in het Plan van Aanpak moet komen te staan. Op den duur willen we dat er bij alle werkbedrijven een ambassadeur komt die de gedachte van diversiteit en inclusiviteit gaat uitdragen.

WerkPro kan niet in z’n eentje tekenen dus er moesten meer organisaties gevonden worden die ook wilden tekenen. Dat is gelukt en eind maart hebben de zes organisaties het document toch wel enigszins plechtig getekend. Johan: “We moeten dit wel samen doen, ik heb niet voor niets voor de slogan gekozen: ‘Werken aan inclusie doe je samen’. De ondertekening vond plaats tijdens het door Noorderlink georganiseerde congres ‘Bruggen bouwen’. Het goedbezochte congres was een ware onderdompeling in de vele mogelijkheden die diversiteit en inclusie te bieden hebben.