| 3 oktober Diversityday Dat is Groningen
Sluit
Menu
3 oktober Diversityday

Algemeen nieuws

3 oktober Diversityday

3 Oktober is het Diversity Day. De dag dat scholen, bedrijven, organisaties in Nederland aandacht besteden aan de diversiteit onder medewerkers/personeel/klanten/scholieren. Verschil verrijkt is het motto van Diversity Day. Want diversiteit en inclusie biedt meer perspectieven, creativiteit en flexibiliteit.

In Groningen doen vooral de grote organisaties mee: de provincie en gemeente, de Hanze en RUG met een uitgebreid programma, het UMCG, ( lees  dit en ook dit)   Noorderlink  die een aantal workshops en lezingen organiseert en WerkPro, het Alfacollege en de Rechtbank Noord Nederland.

De berichten over hoe het staat met diversiteit en inclusie zijn divers. Trouw (2 okt) berichtte bijvoorbeeld dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen weer groter wordt. De groei van de acceptatie van mensen uit de LHBTIQ+ gemeenschap stokt. Daar tegenover staat dat volgens de SER*)  de jaarlijkse instroom van mensen in bedrijven met een handicap het sterkst toeneemt van alle gemonitorde diversiteitsgroepen. Wel is het zo dat veel bedrijven die het personeelsbestand diverser willen maken zich richten op het aannemen van mensen met een migratieachtergrond. Knelpunt bij het diversiteitsbeleid is dat er extra mankracht nodig is voor de goede begeleiding van deze diverse instroom. Die extra uren zijn er niet altijd. Begeleiding is belangrijk om tot een inclusieve cultuur in een organisatie te komen.

*)Jaarlijks onderzoekt  de SER de inzet en resultaten van het beleid op het gebied van diversiteit en inclusie bij de ondertekenaars van het Charter Diversiteit.